Stjórnendur keppna

4.1.2017

Listi yfir stjórnendur

Stjórn AKÍS hefur ákveðið að útbúa lista yfir alla þá aðila sem mega sinna hlutverkum keppnisstjóra, dómnefndarmanna, skoðunarmanna og öryggisfulltrúa.  AKÍS mun svo halda utan um þennan lista og einungis skráðir aðilar fá að veljast til þess hlutverks sem til er ætlast.

Þetta þýðir að ef nafnið er ekki á listanum má viðkomandi ekki sinna hlutverkinu.
Það er rétt að árétta að nöfn þeirra sem gegna þessum hlutverkum eru skráð hjá viðkomandi yfirvöldum og eigi óhapp sér stað, geta þessir aðilar verið ábyrgir, hafi þeir ekki hagað störfum sínum rétt.

Markmiðið með skráningu þessari er að hæfir starfsmenn séu í hverri stöðu og þannig fyrirbyggja vandamál, óhöpp og slys sem geta orðið.

Keppnishaldarar: Vinsamlega takið saman lista yfir mögulega stjórnendur keppna og hvaða hlutverkum hver getur sinnt.

Gátlisti

Meðfylgjandi eru drög að gátlistum fyrir stjórnendur keppna sem í flestum er mjög skýr í reglum. Ætlast er til þess að keppnisráð herrar greinar, í samstarfi við keppnishaldara, fari yfir þessar starfslýsingar með stuðningi í reglum.

Hliðsjón af veikleikum hverrar greinar þurfa að koma fram ef einhverjir eru.  Dæmi um veikleika er t.d. að finna í brautarkeppnum þar sem nokkrir aðilar eru skráðir sem öryggisfulltrúar yfir allt tímabilið, svo kannski mætir enginn þeirra og einhver annar er settur í staðinn.  Hættan við þetta er sú að ef enginn lögmætur öryggisfulltrúi er til staðar ef óhapp á sér stað getur það bakað mikinn skaða sérstaklega fyrir keppnishaldara, þar sem öryggisfulltrúi og keppnisstjóri geta verið persónulega ábyrgir.

Gátlistar 2017 - DRÖG

Meðfylgjandi eru fyrstu drög að gátlistum. Einn fyrir hvert hlutverk og hver ekki meira en eitt A4 blað. Þar koma fram helstu atriði sem mætti skilja sem "tékklista" hvers þess sem tekur við einhverju þessarra hlutverka.

Það sem við leitum að eru athugasemdir við þessa gátlista og hugmyndir um viðbætur.

Námskeið

Út frá þessum gátlistum er síðan hægt að setja saman námskeið sem gera áhugasömum starfsmönnum mögulegt að þróast í starfi og taka að sér ný og spennandi hlutverk.

---

Lýsing verkefnis og tímaáætlun.

  1. Frumtillögur að gátlistum sendar á keppnisráð og keppnishaldara. 14. desember 2016.
  2. Keppnisráð senda tillögur að breytingum til AKÍS.  15. janúar 2017.
  3. Keppnishaldarar senda AKÍS nöfn allra þeirra sem óskað er eftir að verði skráðir á þessa hlutverkalista. 15. janúar 2017.
  4. AKÍS samræmir gátlistana og leggur fyrir ársþing 2017.
  5. AKÍS, í samstarfi við keppnisráð og keppnishaldara tilnefna umsjónarmann sem sér um að kynna starfslýsingar fyrir þeim sem eru á lista.  1. apríl 2017.

Komi til spurningar vinsamlegast beinið þeim til umsjónarmanns verkefnisins sem er:

Þórður Bragason
S: 896 1442
thbraga@simnet.is