Framkvæmdarstjóri óskast

22.2.2021

Akstursíþróttasamband Íslands  leitar að öflugum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra sem hefur áhuga, getu og drifkraft til að leiða daglegan rekstur félagsins.

Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í lifandi umhverfi þar sem reynir á frumkvæði, lausnamiðað viðhorf og ríka samskiptahæfni.

Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn Akstursíþróttasambands Íslands og starfar náið með henni.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 Daglegur rekstur og stjórnun skrifstofu og umsjón með starfsemi sambandsins.

 Upplýsingagjöf og samskipti við aðildarfélög.

 Stefnumótun og frumkvæði að þróun sambandsins.

 Undirbúningur stjórnarfunda og gagnaöflun.

 Önnur verkefni í samráði við stjórn.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 Frumkvæði, metnaður og árangursdrift.

 Reynsla af stjórnunarstarfi og rekstri.

 Reynsla af stefnumótunarvinnu og áætlanagerð.

 Hæfni í tjáningu í ræðu og riti á íslensku og ensku.

 

Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf og starfsferilsskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

 Umsækjendur vinsamlegast sækið um starfið með að senda tölvupóst á chairman@akis.is

Umsóknarfrestur er til 19. mars n.k.